Home » Bans

Hier zullen de gebannen spelers komen te staan met naam en waarom ze een ban hebben gekregen. (update volgt)

Here the banned players will come up with a name and why they got a ban. (update follows)